Glas

Sikringsglas.


Glas med indbrudshæmmende egenskaber benævnes sikringsglas.

Sikringsglas klassificeres bl.a. i en sikringsklasse mod indbrud. Når der stilles krav til sikringsniiveau og sikringsklasse, kræves der altid lamineret glas. Dog kan de enkelte glas i det laminerede glas, i enkelte tilfælde være hærdet. Hærdet glas alene er ikke en tilstrækkelig sikring mod indbrud.


Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering, en forudsætning for at opnå en tilfredsstillende funktion af sikringsglas.
Forsikringskrav

Forsikringsselskaberne stiller krav til hvor modstandsdygtigt sikringsglasset er  overfor  direkte angreb udefra. Glasset skal vælges efter, hvilket sikringsniveau der er krav om.

For sikringsniveau 40, 50 og 60 er der krav til gennembrydningstiden af bygningsdele ved henholdsvis skal- og cellesikring.
For at opfylde kravene til indbrudssikring kan nedenstående skema anvendes for valg af det korrekte sikringsglas.Sikringsniveau

Krav til lamineret glas jf. DS/EN 356

40

P5A

50

P7B

60

P8B

Typer af glas

Glas med indbrudshæmmende egenskaber benævnes sikringsglas. Sikringsglas er altid lamineret glas i flere lag.


Floatglas er udgangspunktet for glas før forarbejdning. Floatglas har et brudmønster med store skarpe spidser og yder ikke nogen væsentlig indbrudsmodstand i sig selv.

De følgende glastyper er floatglas forarbejdet med henblik på at opnå de ønskede egenskaber.


Lamineret glas

Lamineret glas består af 2 eller flere lag glas, der er "klæbet" sammen med en folie i mellem. Det kaldes folielaminering.


Almindeligt 2-lags folielaminatglas kan skæres og bearbejdes, mens folielaminatglas med mere end to lag glas sædvanligvis fremstilles i færdige mål, da der kræves specialværktøj til udskæring.


”Sandwichen” bestående af glas og folie opvarmes under tryk, så eventuel luft presses ud, og materialerne smelter sammen. Folien kan være klar som glasset eller mat, hvis der ønskes en sandblæst, materet effekt.

  

Lamineret glas kan være opbygget af flere typer af glas som float glas, hærdet glas eller varmeforstærket glas.


Knuses en rude med lamineret glas, bliver skårene hængende i ruden. Når lamineret glas revner, holder materialet mellem glaslagene sammen på glasskårene, hvorved risikoen for snitsår minimeres.


Såfremt lamineret glas er korrekt monteret, vil det selv efter brud yde fysisk beskyttelse og bevare sin egenskab som klimaskærm, fordi glasset bliver holdt sammen af lamineringen. Lamineret glas bør anvendes på steder, hvor der er risiko for nedfaldene glas ved brud.


Lamineret glas er klassificeret som personsikkerhedsglas.


Lamineret glas kan være klassificeret som sikringsglas og anvendes til

hindring af indbrud pga. dets modstand mod hårde og skarpe stød.Mærkning af sikringsglas

Produktmærkning af hærdet glas, varmeforstærket glas og varmetestet glas er obligatorisk. Produktmærkning af lamineret glas er frivillig. For alle glas er CE-produktdeklaration obligatorisk. Sikringsglas udføres dog ofte med permanent mærkning af sikringsklasse.


Sikringsglas

Glas, som i kraft af sin opbygning og montage sikrer ved hærværk, indbrud, beskydning og eksplosion, benævnes sikringsglas (jfr. engelsk security glass).


Standarder

DS/EN 356: Bygningsglas – Sikringsglas - Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb 2002.
DS/EN 1627: Vinduer, døre, skodder Indbrudssikring - Krav og klassifikation 2011.

Hærdet glas

Glas hærdes ved først at blive opvarmet til ca. 600 grader og derefter "chokafkølet". Den hurtige afkøling betyder, at der opstår spændinger i glasset, som gør det stærkt.

Styrken af hærdet glas er 3-5 gange større end almindeligt glas i samme tykkelse.

Hærdet glas kan ikke tilskæres eller forarbejdes efter hærdningen.


Det er derfor vigtigt, at glasset skæres ud i den rigtige størrelse, og at en eventuel anden bearbejdning udføres inden hærdningen, da glasset ellers vil gå i stykker, når det bearbejdes.


Hærdet glas går i mange små stykker, hvis det smadres, men stykkerne er ikke skarpe.

Hærdet glas er ikke indbrudssikret, men kan bruges som hærværkssikring.
Hærdet glas kan indgå som et lag i et lamineret sikringsglas.