ISO 9001 Certificering

ISO 9001 Certificering

For at blive ISO 9001 certificeret skal virksomheden tilmeldes ved et certificeringsorgan eller kontakte en certificeringsudbyder, der sikrer at man bliver i stand til at opbygge sin virksomheds eget ISO 9001-kvalitetsledelsessystem.

Herefter skal man have intern audit, der gennemføres af sin certificeringsudbyder. Auditor gennemgår virksomhedes system. Endelig skal man have en ekstern audit, der gennemføres af en auditor fra det akkrediterede certificeringsorgan (fx Intertek), der gennemgår systemet, og hvis alt findes i orden vil certificeringsorganet efterfølgende udstede et ISO9001 certifikat.


Kvalitetsledelsessystem skal vedligeholdes og indgå i dagligdagen i virksomheden. Både intern og ekstern audit skal derfor gennemføres en gang årligt, og hvert tredje år skal virksomhede  recertificeres og får derved et nyt certifikat.


Det sikre at når du som kunde vælger en certificeret glarmester til din sikringsopgave er der styr på alle processer i dit projekt. Husk at udover en certificering skal glarmesteren også være registreret som montør ved Forsikring & Pension.Find din ISO 9001 certificerede og godkendte glarmester her: https://www.sikringsguiden.dk/certificering/fagomraader/installatoer-virksomheder/