Hammerglass

Problemer med glasbrud, indbrud, hærværk? Hammerglass®er en nanobehandlet polykarbonatplade som er 300 gange stærkere end glas og ekstrem brudsikker. Nanoteknologi sørger for at Hammerglass®er modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier. Graffiti og tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre egnede rengøringsmidler. Overfladebehandlingen giver desuden en UV-beskyttelse på 99,96% hvilket medfører at pladen hverken bliver grumset, udbleges eller på anden måde forandrer sin optiske kvalitet over tiden. Hammerglass®bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af brand.

HAMMERGLASS ENKEL


Til udskiftning af glasflader med ubrydeligt glas i bestående konstruktioner, f.eks. i ældre vinduer. Normalt udskiftes ruden i enten den indre eller den ydre vinduesramme til Hammerglass, men også en udskiftning af midterruden i koblede rammer kan foretages. Med en tykkelse på 6 mm bidrager en ekstra glasning med Hammerglass Enkel til en lydreduktion på 30 dBRw. Hammerglass er af SBSC godkendt op til modstandsklasse P8B (svarer til F&P-glas sikringsniveau 60)

HAMMERGLASS ISOLER


Isoleringsglassystem med Hammerglass i kombination med valgfrit glas i 2- eller 3-rude udførelse: Solbeskyttelsesglas, lavenergiglas, lamineret glas, Cotswold etc. Hammerglass Isoler har en U-værdi helt ned til 0,65 i konfiguration med trelagsglas. Systemet har desuden udmærkede lydreduktionsegenskaber. Hammerglass Isoler er af SBSC godkendt op til modstandsklasse P8B. 5 års fuld

Hammerglass Add-On

for kompletterende glasløsninger på en bestående vinduesramme eller karm er et diskret alternativ til gitter og rullejalousier. I modsætning til f.eks. gitre kan det ikke ses, at noget sikres - f.eks. et datalokale i en skole. Profilen i koldvalset stålplade har ingen befæstelsespunkter, hvilket umuliggør en fjernelse af systemet ved indbrudsforsøg. Hammerglass Add-On påvirker ikke den eksisterende arkitektur.

Montage og garantier

For at kunne garantere for højeste kvalitet må Hammerglass Vinduessystemer kun monteres af certificerede montører. For sporbarhedens og den interne kvalitetssikrings skyld samt for sikkerheden ved eventuelle garantispørgsmål lasermærkes samtlige Hammerglass-ruder med logo og produktionsnummer.


Glarmester STENDER er en ISO 9001 certificeret og forsikringsgodkendt Glarmester der tilbyder landsdækkende montage af Hammerglass efter Foirsikrings&pensions forskrifter. Det betyder blandt andet at du som kunde/forsikringstager får den krævede installationserklæring på montagen.

Se meget mere om hammerglass produkter her