Montage

Sikring mod indbrud – krav til karm og fals

Hvis et eksisterende butiksvindue ønskes sikret imod indbrud og den eksisterende karm ønskes bevaret, skal karme (ramme) være fastgjort med mindst 2 skruer i hver af de lodrette sider (minimum pr 900 mm) og falsen kan evt. forstærkes og uddybes ved at indsætte et stålprofil. Der skal være opklodsning mellem karm og mur ved fastgørelsespunkterne

Montage af sikringsglas

Glasset skal fysisk være sikret imod indtrykning/udtagning udefra.
Ruden isættes med cellegummibånd (butylbånd) og topforsegling både udvendigt og indvendigt samt falsforsegling 150 mm vertikalt og horisontalt i alle hjørner.
Eventuelt kan der anvendes specielle sikringsbeslag jf. producentens anvisninger.

Glasset klæbes fast i falsen,

så både dets eget

såvel som karmen-/rammens

sikringsegenskaber forbedres.

Anbefalet falshøjde er

minimum 18 mm.

Ved store ruder bør falshøjden

øges for at forhindre udtræk

ved store udbøjninger.
Monteringsanvisningen skal

være tilpasset det angivne

sikringskrav, der kan være afhængig af, om vinduet har udvendig eller indvendig glasliste. Montagen skal  ske jf. producentens anvisninger.

Nye indbrudssikre vinduer med sikringsglas

For sikringsniveau 40, 50 og 60 er der krav til gennembrydningstiden af bygningsdele ved henholdsvis skal- og cellesikring.
For at opfylde kravene til indbrudssikring kan nedenstående skema anvendes for valg af det korrekte vindue.


Vær opmærksom på, at forsikringsselskaberne kun accepterer et lavere krav til sikringsglasset, i de tilfælde hvor vinduet er prøvet efter DS/EN 1627.

Sikringsniveau

Krav til vinduer jf. DS/EN 1627

Krav til lamineret glas iht. DS/EN 356 jf. DS/EN 1627

40

RC3

PA5

50

RC3

PA5

60

RC4

P6B